BENDROS

2004 METAI 2003 METAI 2002 METAI 2001 METAI 2000 METAI 1999 METAI

KUOPOS FOTOMETRAŠTIS
Bendros veiklos nuotraukos


Esame šauni gerų draugų kompanija ... ... kuri kartu mokosi ...
... drauge švenčia įvairias valstybines, karines, miesto ir kitas šventes ...
... keliauja, dalyvauja kitų klubų veikloje ir renginiuose ...
... nuolat gerina savo kovinį ...

... bei sportinį pasirengima, dalyvauja varžybose ir nugali ...

... turi kai kurių ekstremalių pomėgių ...

... studijuoja Lietuvos karo akademijos ir Puskarininkių mokyklos jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių kursuose ...
Vieneri metai po kario priesaikos

... gyvena, mokosi, dirba, liūdi ir linksminasi ...
TĖVYNĖS LABUI !

BENDROS

2004 METAI 2003 METAI 2002 METAI 2001 METAI 2000 METAI 1999 METAI