Tėvynės laisvei priesaiką davei,
Būk pasiruošęs visada ją ginti.
Nors ir beginkliai, mes - milžinai,
Nemuno, Neries krantų vaikai.

Juk bočių krauju laistyta žeme,
Nuo pat vaikystės bėginėjai.
Rasa lyg rauda prausdavo Tave,
Kad augtum Lietuvos narsiu gynėju.

Plačiuos laukuos siūbuojantys javai,
Darželiuose - lelijos ir bijūnai,
Lyg motinos malda lydės dažnai,
Tėvynės laisvę saugančius kariūnus.

O jeigu kas, būk tvirtas kaip uola,
Kaip tie prie bokšto, mūsų laisvę gyne.
Juk motina tegali būt viena,
Viena ir mūsų Lietuva Tėvynė.

VLADAS PŪTVIS - PUTVINSKIS
Šaulių sąjungos įkūrėjas
ir ideologas

Admin@s =(dp)= aka "Soldier"