SĄJUNGOS   ATRIBUTIKA KARIUOMENĖS   ATRIBUTIKA POLICIJOS   ATRIBUTIKA

ŠAULIŲ SĄJUNGOS SKIRIAMIEJI ŽENKLAI
Stripes and signs of HQ and regiments of Lithuania Riflemen's Union


Šaulių vėliava
(reprezentacinė)
Riflemen`s Flag
Šaulio ženklas
Riflemen`s Sign
Šaulio kepurės kokarda
Riflemen Cap Cockade
Šaulio beretės ženklas
Riflemen Beret Sign
Šaulio - instruktoriaus skiriamasis ženklas
Riflemen`s - Instructor`s Sign
Sąjungos štabo skiriamasis antsiuvas
Headquaters of Lithuania Riflemen's Union

SĄJUNGOS DALINIŲ SKIRIAMIEJI ŽENKLAI

Alytaus apskrities A.Juozapavičiaus
šaulių 1-oji rinktinė
A. Juozapavičius Riflemen's Regiment of Alytus District
Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė
Vytautas Didysis Riflemen's Regiment of Kaunas District
Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-oji rinktinė
Navy Riflemen's Regiment
of Klaipėda District
Marijampolės apskrities šaulių 4-oji rinktinė
Riflemen's Regiment
o
f Marijampolė District
Panevėžio apskrities
šaulių 5-oji rinktinė
Riflemen's Regiment
of Panevėžys District
Šiaulių apskrities P.Plechavičiaus
šaulių 6-oji rinktinė
General P. Plechavičius Riflemen's Regiment
of  Šiauliai District
Tauragės apskrities
LDK Kęstučio
šaulių 7-oji rinktinė
Kęstutis Riflemen's Regiment of Tauragė District
Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8-oji rinktinė
Žemaitija Riflemen's Regiment of Telšiai District
Utenos apskrities
šaulių 9-oji rinktinė
Riflemen's Regiment
of Utena District
Vilniaus apskrities
karaliaus Mindaugo
šaulių 10-oji rinktinė
King Mindaugas Riflemen's Regiment of Vilnius District

ŠAULIŲ PAREIGYBINIAI LAIPSNIAI (LU):
Marking of positions of Lithuanian Riflemen's Union

Eilinis
Riflemen (private)
Grandies vadas
Lance Corporal
Skyriaus vadas
Section Sergeant
Būrio vado pavaduotojas
Platoon Sergeant
Būrio vadas
Platoon Commander
Kuopos vado pavaduotojas
Deputy of
Company Commander
Rinktinės štabo pareigūnas
Official of
regimental HQ
Kuopos vadas
Company Commander
Rinktinės vado pavaduotojas
Deputy of
Regiment Comander
Rinktinės vado pirmasis pavaduotojas
First Deputy of
Regiment Commander
Sąjungos štabo pareigūnas
Official of Union HQ
Rinktinės vadas
Commander of the Regiment
Sąjungos vado pavaduotojas
Deputy Commander
of LRU
Sąjungos vado pirmasis pavaduotojas
First Deputy
of Commander of LRU
Sąjungos vadas
Commander of LRU

SĄJUNGOS APDOVANOJIMAI:
Medals of Lithuanian Riflemen's Union

Šaulių žvaigždė
Riflemen`s Star
Šaulių žvaigždės medalis
Riflemen`s Stars Medal
Pasižymėjimo ženklas
"Už nuopelnus
Šaulių sąjungai"
I laipsnio
Pasižymėjimo ženklas
"Už nuopelnus
Šaulių sąjungai"
II laipsnio
Pasižymėjimo ženklas
"Už nuopelnus
Šaulių sąjungai"
III laipsnio
Pasižymėjimo ženklas
"Už nuopelnus
Šaulių sąjungai"
Riflemen`s Distinction Sign
Parlamento gynėjo garbės ženklas
Honour Sign of Defender of the Parliament
Sąjungos garbės šaulio ženklas
Honour Riflemen
of the Union
Rinktinės garbės šaulio ženklas
Honour Riflemen
of the Regiment

SĄJUNGOS   ATRIBUTIKA KARIUOMENĖS  ATRIBUTIKA POLICIJOS   ATRIBUTIKA