SĄJUNGOS  ATRIBUTIKA KARIUOMENĖS   ATRIBUTIKA POLICIJOS   ATRIBUTIKA

POLICIJOS SKIRIAMIEJI ŽENKLAI
Isignia of rank and uniform of Lithuanian PolicePolicijos herbas
Herb of police
Uniformos kairiosios
rankovės antsiuvas
Left sleeve
Dešiniosios renkovės
antsiuvai
Right sleeve
Generalinio komisaro
kepurė
Komisarų ir
inspektorių kepurės
Policininkų kepurės

POLICININKŲ PAREIGYBINIAI LAIPSNIAI:
Marking of positions of Lithuanian police

Generalinis policijos komisaras
Police Commissioner General
Vyriausiasis komisaras
Chief Commissioner
Vyresnysis komisaras
Senior Commissioner
Komisaras
Commissioner
Komisaras inspektorius
Commissioner - Inspector
Vyresnysis inspektorius
Senior Inspector
Inspektorius
Inspector
Jaunesnysis inspektorius
Junior Inspector
Viršila
Master Sergeant
Vyresnysis policininkas
Senior Policeman
Policininkas
Policeman
Stažuotojas
Probationary Policeman

SĄJUNGOS APDOVANOJIMAI:
Medals of Lithuanian Riflemen's Union

Policijos pasižymėjimo ženklas

 “Angelo sargo žvaigždė”
Police distinction badge
"Guardian Angel Star"

Policijos pasižymėjimo ženklas

“Angelas sargas”
I laipsnio

Police distinction badge
"Guardian Angel"

First-deggree

Policijos pasižymėjimo ženklas

“Angelas sargas”
II laipsnio

Police distinction badge
"Guardian Angel"

Second-deggree

Policijos pasižymėjimo ženklas

“Angelas sargas”
III laipsnio

Police distinction badge
"Guardian Angel"

Third-deggree


SĄJUNGOS  ATRIBUTIKA KARIUOMENĖS  ATRIBUTIKA POLICIJOS   ATRIBUTIKA