ISTORIJA DABARTIES VEIKLA VADOVYBĖ STRUKTŪRA


KUOPOS VADOVYBĖ


Jonavos šaulių būrį, 1919 m. spalio mėn. 27 d., kartu su mokytojais B. Garmum ir J. Kartanu įkūrė knygnešys, Vyčio kryžiaus kavalierius JUSTINAS VAREIKIS.

Kuopa atkurta 1991 m. rugsėjo 17 d.

Nuo        iki 1994 m. vasario 8 d. kuopai vadovavo Paulius Diliūnas.

Nuo 1994 m. vasario 8 d. iki       kuopai vadovavo Juozas Strakauskas.

Nuo        iki 1999 m. kovo 16 d. atskirąjam šaulių būriui vadovavo Jonas Tylius.

1999 m. kovo 16 d. Jonavoje suformuotas atskirasis jaunųjų šaulių būrys. Būrio vadu paskirtas Dainius Pilypas.

2000 metų pavasarį būrys sujungtas su atskiruoju nerikiuotės šaulių būriu suformuojant kuopą.  Kuopos vadu paskirtas Dainius Pilypas.

2002 m. kovo 10 d., atsistadydinus D. Pilypui, Jonavos Justino Vareikio šaulių 11-ąjai kuopai vadovauti pradėjo Marius Strašunskas.


ISTORIJA DABARTIES VEIKLA VADOVYBĖ STRUKTŪRA