ISTORIJA DABARTIES VEIKLA VADOVYBĖ STRUKTŪRA


DABARTIES VEIKLA


... šiuo metu kuopoje yra keturi šauliai baigę LŠS jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių rengimo centrus. Sėkmingai išlaikius egzaminus jiems suteiktas šaulio-instruktoriaus vardas ir tai žymintis ženklas. Taip pat didžioji dauguma kuopos vadų ir instruktorių išklausę arba išklausę ir baigę šaulių-instruktorių kursus Puskarininkių mokykloje, KASP vadų mokymo centruose, kitus karinio vadovavimo, vadybos, pedagogikos, psichologijos kursus įvairiose įstaigose...


... Kuopa aktyviai bendradarbiauja su DLe Jonušo Radvilos mokomuoju pulku - šauliai dalyvauja bendrose su šauktiniais kariais mokymuose, skolinasi inventorių, metodinę medžiagą ir t.t., ir sveikatos stiprinimo klubu "Šaltinėlis" - daugelis šaulių mėgsta, mokosi ir dalyvauja orientacinio bei turizmo technikos sporto treniruotėse, varžybose.
    Taip pat palaikomi glaudūs ryšiai su Jonavos RTG savanoriais, miesto mokyklomis, civilinės saugos skyriumi, policijos komisariatu, judėjimu "stabdyk nusikalstamumą", krašto muziejumi, Ruklos LDK Algirdo motorizuotojų pėstininkų batalionu bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis...


... Kuopos šauliai, pagal galimybes dalyvauja Jonavos mieste ar Ruklos seniūnijoje vykstančiose šventėse, minėjimuose, patys prisideda prie jų organizavimo...