BENDRAI ISTORIJA STRUKTŪRA VADOVYBĖ "TRIMITAS" KONTAKTAI


LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA
STRUKTŪRA


Šaulių sąjungą sudaro teritoriniu principu suformuotos rinktinės, kuopos, būriai, skyriai ir grandys.
Rinktinė yra Sąjungos dalinys jungiantis rikiuotės, ne rikiuotės, jaunųjų šaulių padalinius, veikiančius apskrities teritorijoje.
Iš viso Šaulių sąjungoje yra 10 šaulių rinktinių, kurias sudaro kuopos ir atskirieji būriai.
Šaulių kuopą sudaro daugiau nei 47 šauliai, būrį - daugiau nei 16, skyrių - daugiau nei 7 ir grandį - daugiau nei 3 šauliai.

LŠS struktūra

Pagal sauliusajunga.lt


BENDRAI ISTORIJA STRUKTŪRA VADOVYBĖ "TRIMITAS" KONTAKTAI