TEISĖS AKTAI


JONAVOS ŠAULIŲ KUOPA IR ŠAULIŲ SĄJUNGA

§   Jonavos šaulių kuopos įstatai
§   Lietuvos šaulių sąjungos statutas
§   Lietuvos šaulių sąjungos įstatymas
§   LŠS šaunamųjų ginklų ir šaudmenų įsigyjimo, registravimo, saugojimo, išdavimo, apskaitos ir naudojimo tvarka
§   Centro valdybos darbo reglamentas

LIETUVOS RESPUBLIKA

§   Konstitucija
§   Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas
§   Ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymas
§   Karo padėties įstatymas
§   Žvalgybos įstatymas

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMA

§   Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įgyvendinimo įstatymas
§   Karo prievolės įstatymas
§   Kariuomenės drausmės statutas

GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ ĮSIGYJIMAS, LAIKYMAS BEI NAUDOJIMAS

§   Savigynos ginklų apyvartos taisyklės
§   Tarnybinių ir kovinių ginklų apyvartos taisyklės
§   Medžioklinių ginklų apyvartos taisyklės
§   Sportinių ginklų apyvartos taisyklės
§   Mokslui ir mokymui skirtų ginklų apyvartos taisyklės
§   Šaudymo tirų, šaudyklų, medžioklinių šaudymo stendų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai

KITI TEISĖS AKTAI

§

  Jūsų teisės